وبلاگ

شنبه 6 مهر‌ماه سال 1387 ساعت 12:47 ق.ظ

Christina aguilera

Hurt

Seems like it was yesterday

When I saw your face

You told me how proud you were

But I walked away

If only I knew

What I know today oooh…

I would hold you in my arms

I would take the pain away

Thank you for all you’ve done

Forgive all your mistakes

There’s nothing I wouldn’t do

To hear your voice again

Sometimes I want to call you

But I know you won’t be there woah

I’m sorry for blaming you

For everything I just couldn’t do

And I’ve hurt myself by hurting you

Some days I feel broke inside

But I won’t admit

Sometimes I just want to hide

Because it’s you I miss

You know it’s so hard to say good bye

When it comes to this woah aai

Would you tell me I was wrong?

Would you help me understand?

Are you looking down upon me?

Are you proud of who I am?

There’s nothing I wouldn’t do

To have just one more chance

To look into your eyes

And see you looking back woah…

I’m sorry for blaming you

For every thing I just couldn’t do

And I’ve hurt myself

If I had just one more day

I would tell you how much

That I’ve missed you

Since you’ve been away oh…

It’s dangerous

It’s so out of line

To try and turn back time

I’m sorry for blaming you

For everything I just couldn’t do

And I’ve hurt myself by hurting you…

 

 

صدمه

به نظر میرسه همین دیروزبود

که من به چهره تو نگاه کردم

تو به من گفتی چقذرسرافرازهستی

ولی من دور شدم

اگر من می دونستم

چیزی که امروز می دونم

تو را در اغوشم می گرفتم

و غم هاتو از بین می بردم

ممنون به خاطر تمام کارهایی که انجام دادی

اشتباهاتتو ببخش

گاش می تونستم کاری انحام بدم

که یکبار دیگه صداتو بشنوم

گاهی وقتها می خوام بهت زنگ بزنم

ولی می دونم تو دیگه اونجا نیستی

معذرت می خوام

به خاطر اینکه تورا سرزنش کردم

برای تمام چیزهایی که نمی تونستم انجام بدم

و با صدمه زدن به تو به خودم صدمه زدم

بعضی روزها احساس دل شکستگی می کنم

ولی نمی خوام قبول کنم

گاهی می خوام پنهان کنم

که تو را از دست دادم

می دونی خداحا فظی خیلی سخته

می تونی به من بگی که دارم اشتباه می کنم؟

میتونی کمکم کنی که بفهمم؟

تو با تحقیر به من نگاه می کنی؟

 یا به من افتخار می کنی؟

کاش می تونستم کاری کنم

که یکبار دیگه فرصت

نگا ه کردن به چشمهای تو را داشته باشم

و ببینم که تو به من نگاه می کنی

معذرت میخوام

به خاطر اینکه تو را سرزنش کردم

برای تمام چیزهایی که نمیتونستم انجام بدم

و به خودم صدمه زدم

اگر فقط یک روز بیشتر داشتم

می تونستم بهت بگم که از وقتی رفتی

چقدر دلتنگم

این غیر ممکنه

که تلاش کنی و زمان برگردونی

من معذرت میخوام

به خاطر اینکه تو را سرزنش کردم

برای تمام چیزهایی که نمی تونستم  انجام بدم

و با صدمه زدن به تو به خودم صدمه زدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo